VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:
Jackpot: 12,000,000,000đ
Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  24/03/2019

KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 23/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00256 | Ngày quay thưởng 23/03/2019

 • 03
 • 09
 • 30
 • 41
 • 46
 • 52
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 85,400,833,350đ
Jackpot 2         0 4,104,783,200đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      696 500,000đ
Giải ba     16,397 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 21/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00255 | Ngày quay thưởng 21/03/2019

 • 07
 • 18
 • 32
 • 42
 • 46
 • 53
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 82,774,946,550đ
Jackpot 2         0 3,813,018,000đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      772 500,000đ
Giải ba     16,077 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 19/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00254 | Ngày quay thưởng 19/03/2019

 • 08
 • 28
 • 32
 • 35
 • 40
 • 45
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 80,316,793,200đ
Jackpot 2         0 3,539,889,850đ
Giải nhất       20 40,000,000đ
Giải nhì      846 500,000đ
Giải ba     17,297 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 16/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00253 | Ngày quay thưởng 16/03/2019

 • 10
 • 18
 • 22
 • 24
 • 35
 • 40
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 77,924,209,350đ
Jackpot 2         0 3,274,047,200đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      637 500,000đ
Giải ba     14,899 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 14/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00252 | Ngày quay thưởng 14/03/2019

 • 18
 • 21
 • 25
 • 35
 • 44
 • 53
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 75,457,784,550đ
Jackpot 2         1 3,267,720,100đ
Giải nhất       9 40,000,000đ
Giải nhì      699 500,000đ
Giải ba     14,221 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 12/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00251 | Ngày quay thưởng 12/03/2019

 • 09
 • 16
 • 26
 • 34
 • 44
 • 49
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 73,048,303,650đ
Jackpot 2         1 3,293,307,650đ
Giải nhất       8 40,000,000đ
Giải nhì      704 500,000đ
Giải ba     15,789 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 09/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00250 | Ngày quay thưởng 09/03/2019

 • 18
 • 24
 • 31
 • 34
 • 35
 • 44
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 70,408,534,800đ
Jackpot 2         1 3,917,427,600đ
Giải nhất       14 40,000,000đ
Giải nhì      690 500,000đ
Giải ba     14,345 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 07/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ năm Kỳ vé: #00249 | Ngày quay thưởng 07/03/2019

 • 02
 • 14
 • 20
 • 33
 • 41
 • 47
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 68,424,485,250đ
Jackpot 2         0 3,696,977,650đ
Giải nhất       11 40,000,000đ
Giải nhì      533 500,000đ
Giải ba     12,621 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 05/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ ba Kỳ vé: #00248 | Ngày quay thưởng 05/03/2019

 • 01
 • 15
 • 23
 • 51
 • 53
 • 55
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 66,291,315,150đ
Jackpot 2         0 3,459,958,750đ
Giải nhất       16 40,000,000đ
Giải nhì      759 500,000đ
Giải ba     15,164 50,000đ

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 - NGÀY: 02/03/2019
Tường thuật trực tiếp vào lúc 18:05:00

Thứ bảy Kỳ vé: #00247 | Ngày quay thưởng 02/03/2019

 • 01
 • 02
 • 03
 • 20
 • 46
 • 48
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1        0 64,196,433,750đ
Jackpot 2         0 3,227,194,150đ
Giải nhất       10 40,000,000đ
Giải nhì      693 500,000đ
Giải ba     13,528 50,000đ