VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Nam đài đến ngày 25/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

83 ( 5 Lần ) Tăng 1
13 ( 3 Lần ) Không tăng
38 ( 3 Lần ) Tăng 1
55 ( 3 Lần ) Tăng 2
76 ( 3 Lần ) Không tăng
88 ( 3 Lần ) Không tăng
93 ( 3 Lần ) Không tăng
97 ( 3 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

99 ( 7 Lần ) Không tăng
55 ( 6 Lần ) Tăng 2
83 ( 6 Lần ) Tăng 1
97 ( 6 Lần ) Không tăng
03 ( 5 Lần ) Giảm 1
30 ( 5 Lần ) Không tăng
33 ( 5 Lần ) Không tăng
57 ( 5 Lần ) Tăng 1
63 ( 5 Lần ) Không tăng
65 ( 5 Lần ) Không tăng
66 ( 5 Lần ) Không tăng
73 ( 5 Lần ) Tăng 1
84 ( 5 Lần ) Giảm 1
88 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

13 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
83 ( 3 Ngày ) ( 5 lần )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

12      ( 20 ngày )
11      ( 12 ngày )
09      ( 10 ngày )
92      ( 10 ngày )
50      ( 8 ngày )
72      ( 8 ngày )
98      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 0
0 8 Lần 2
8 Lần 0
1 8 Lần 1
5 Lần 3
2 7 Lần 3
14 Lần 3
3 20 Lần 2
14 Lần 4
4 11 Lần 2
11 Lần 0
5 13 Lần 3
7 Lần 4
6 10 Lần 4
11 Lần 5
7 11 Lần 1
15 Lần 2
8 14 Lần 2
12 Lần 1
9 6 Lần 4