VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Trung đài đến ngày 15/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

09 ( 4 Lần ) Tăng 1
11 ( 4 Lần ) Giảm 1
03 ( 3 Lần ) Tăng 2
30 ( 3 Lần ) Không tăng
46 ( 3 Lần ) Không tăng
64 ( 3 Lần ) Không tăng
97 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

11 ( 6 Lần ) Không tăng
27 ( 6 Lần ) Tăng 1
62 ( 6 Lần ) Không tăng
09 ( 5 Lần ) Tăng 2
20 ( 5 Lần ) Giảm 1
30 ( 5 Lần ) Tăng 1
45 ( 5 Lần ) Tăng 1
64 ( 5 Lần ) Tăng 1
73 ( 5 Lần ) Không tăng
81 ( 5 Lần ) Tăng 2
97 ( 5 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

30 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
64 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
09 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
03 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

77      ( 11 ngày )
04      ( 9 ngày )
89      ( 9 ngày )
07      ( 7 ngày )
52      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
15 Lần 3
0 10 Lần 1
11 Lần 1
1 13 Lần 3
12 Lần 1
2 11 Lần 4
13 Lần 1
3 12 Lần 1
13 Lần 4
4 9 Lần 2
4 Lần 2
5 8 Lần 2
10 Lần 7
6 13 Lần 1
5 Lần 1
7 9 Lần 0
11 Lần 2
8 11 Lần 3
14 Lần 2
9 12 Lần 1