VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Miền Trung

Miền: Thứ:
Dãy Số:  
Từ Ngày:  Đến:
   
Chọn miền, (bạn có thể chỉ xem 1 thứ trong tuần hoặc tất cả). Nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn đài cần truy vấn và thời gian từ ngày đến ngày.

Thống kê xổ số Miền Trung đài đến ngày 25/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

06 ( 4 Lần ) Không tăng
15 ( 4 Lần ) Không tăng
74 ( 4 Lần ) Tăng 2
84 ( 4 Lần ) Tăng 1
26 ( 3 Lần ) Không tăng
30 ( 3 Lần ) Không tăng
35 ( 3 Lần ) Tăng 1
38 ( 3 Lần ) Tăng 1
47 ( 3 Lần ) Tăng 1
51 ( 3 Lần ) Không tăng
52 ( 3 Lần ) Không tăng
86 ( 3 Lần ) Không tăng
91 ( 3 Lần ) Không tăng
93 ( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

15 ( 10 Lần ) Tăng 3
16 ( 7 Lần ) Tăng 1
91 ( 7 Lần ) Tăng 1
28 ( 6 Lần ) Giảm 1
30 ( 6 Lần ) Tăng 2
52 ( 6 Lần ) Tăng 1
69 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

91 ( 5 Ngày ) ( 7 lần )
52 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
86 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
35 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
38 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
47 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
15 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
40 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

97      ( 15 ngày )
63      ( 13 ngày )
68      ( 10 ngày )
56      ( 8 ngày )
57      ( 8 ngày )
99      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 12 Lần 5
9 Lần 1
1 9 Lần 3
13 Lần 3
2 10 Lần 2
15 Lần 1
3 11 Lần 1
9 Lần 0
4 10 Lần 0
9 Lần 0
5 16 Lần 2
7 Lần 4
6 17 Lần 0
12 Lần 1
7 5 Lần 0
12 Lần 1
8 9 Lần 3
11 Lần 2
9 9 Lần 4