VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Thừa T. Huế

Tỉnh / TP: Dãy Số:
Từ Ngày: Đến Ngày:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn thời gian từ ngày đến ngày và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến ngày 11/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

97 5 Lần Tăng 1
08 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Tăng 2
38 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

69 6 Lần Không tăng
97 6 Lần Tăng 1
83 5 Lần Không tăng
08 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Giảm 1
27 4 Lần Tăng 2
38 4 Lần Tăng 1
46 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

69 15 Lần Giảm 3
97 12 Lần Không tăng
10 10 Lần Không tăng
47 10 Lần Giảm 1
66 10 Lần Không tăng
04 9 Lần Không tăng
83 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Tăng 2
21 8 Lần Không tăng
27 8 Lần Tăng 2
30 8 Lần Giảm 1
51 8 Lần Tăng 1
74 8 Lần Không tăng
82 8 Lần Giảm 1
90 8 Lần Tăng 1
98 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

27 (2 Ngày) (3 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

72      25 lần
39      21 lần
07      20 lần
31      19 lần
91      16 lần
01      15 lần
67      15 lần
89      15 lần
78      13 lần
37      12 lần
40      11 lần
60      11 lần
80      11 lần
09      9 lần
61      9 lần
63      9 lần
13      8 lần
16      8 lần
18      8 lần
24      8 lần
88      8 lần
95      8 lần
96      8 lần
15      7 lần
28      7 lần
35      7 lần
52      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 5 Lần 1
6 Lần 1
1 8 Lần 1
10 Lần 4
2 9 Lần 0
8 Lần 2
3 10 Lần 6
12 Lần 3
4 7 Lần 2
9 Lần 0
5 8 Lần 2
7 Lần 3
6 7 Lần 2
8 Lần 0
7 15 Lần 5
10 Lần 2
8 10 Lần 2
12 Lần 4
9 11 Lần 3