VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam

Miền: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
 
Nhập số ngày cần truy vấn, Bạn có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt. Xem tần suất chi tiết theo miền bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)

01
   1.11% (2 lượt)
02
   1.11% (2 lượt)
03
   0.56% (1 lượt)
04
   1.67% (3 lượt)
05
   0.56% (1 lượt)
06
   0.56% (1 lượt)
07
   2.78% (5 lượt)
08
   0.56% (1 lượt)
09
   1.67% (3 lượt)
10
   0.56% (1 lượt)
11
   0.56% (1 lượt)
12
   0.56% (1 lượt)
13
   1.11% (2 lượt)
14
   1.67% (3 lượt)
15
   1.11% (2 lượt)
16
   0.56% (1 lượt)
17
   2.78% (5 lượt)
18
   1.67% (3 lượt)
19
   0.56% (1 lượt)
20
   0.56% (1 lượt)
21
   1.11% (2 lượt)
22
   0.56% (1 lượt)
23
   0.56% (1 lượt)
25
   1.11% (2 lượt)
26
   0.56% (1 lượt)
28
   1.11% (2 lượt)
30
   1.11% (2 lượt)
31
   1.67% (3 lượt)
32
   0.56% (1 lượt)
33
   1.11% (2 lượt)
34
   1.11% (2 lượt)
36
   1.67% (3 lượt)
37
   0.56% (1 lượt)
38
   1.67% (3 lượt)
39
   1.67% (3 lượt)
40
   2.78% (5 lượt)
41
   0.56% (1 lượt)
42
   1.67% (3 lượt)
43
   1.11% (2 lượt)
44
   2.22% (4 lượt)
46
   0.56% (1 lượt)
47
   0.56% (1 lượt)
48
   2.22% (4 lượt)
50
   1.11% (2 lượt)
51
   2.78% (5 lượt)
52
   2.22% (4 lượt)
53
   1.11% (2 lượt)
54
   1.11% (2 lượt)
55
   1.67% (3 lượt)
56
   1.11% (2 lượt)
57
   1.67% (3 lượt)
58
   1.11% (2 lượt)
59
   1.11% (2 lượt)
60
   1.11% (2 lượt)
61
   1.11% (2 lượt)
62
   1.67% (3 lượt)
63
   1.11% (2 lượt)
64
   0.56% (1 lượt)
65
   0.56% (1 lượt)
67
   1.67% (3 lượt)
68
   1.11% (2 lượt)
71
   2.22% (4 lượt)
72
   1.11% (2 lượt)
74
   0.56% (1 lượt)
75
   1.67% (3 lượt)
76
   1.67% (3 lượt)
77
   1.67% (3 lượt)
80
   0.56% (1 lượt)
81
   2.22% (4 lượt)
82
   0.56% (1 lượt)
84
   1.11% (2 lượt)
85
   1.67% (3 lượt)
88
   1.11% (2 lượt)
90
   1.11% (2 lượt)
91
   1.11% (2 lượt)
93
   1.67% (3 lượt)
94
   1.11% (2 lượt)
95
   0.56% (1 lượt)
96
   0.56% (1 lượt)
97
   1.67% (3 lượt)
98
   1.67% (3 lượt)
99
   0.56% (1 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 21/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

17 ( 4 Lần ) Tăng 2
40 ( 4 Lần ) Không tăng
51 ( 4 Lần ) Tăng 4
04 ( 3 Lần ) Không tăng
07 ( 3 Lần ) Tăng 1
39 ( 3 Lần ) Tăng 1
44 ( 3 Lần ) Tăng 1
52 ( 3 Lần ) Tăng 1
55 ( 3 Lần ) Không tăng
67 ( 3 Lần ) Không tăng
98 ( 3 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

51 ( 6 Lần ) Tăng 4
07 ( 5 Lần ) Tăng 1
09 ( 5 Lần ) Không tăng
17 ( 5 Lần ) Tăng 2
31 ( 5 Lần ) Không tăng
40 ( 5 Lần ) Không tăng
48 ( 5 Lần ) Không tăng
52 ( 5 Lần ) Tăng 1
57 ( 5 Lần ) Giảm 1
59 ( 5 Lần ) Không tăng
76 ( 5 Lần ) Không tăng
77 ( 5 Lần ) Không tăng
81 ( 5 Lần ) Không tăng
85 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

40 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
52 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
98 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
18 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
61 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
84 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

49      ( 13 ngày )
70      ( 11 ngày )
00      ( 10 ngày )
27      ( 10 ngày )
92      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 5
0 11 Lần 3
11 Lần 0
1 15 Lần 6
8 Lần 2
2 8 Lần 4
12 Lần 2
3 8 Lần 3
11 Lần 3
4 15 Lần 1
20 Lần 5
5 10 Lần 2
12 Lần 0
6 8 Lần 4
6 Lần 0
7 16 Lần 3
8 Lần 1
8 14 Lần 1
11 Lần 2
9 3 Lần 5