VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
06
   3.33% (3 lượt)
07
   3.33% (3 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   2.22% (2 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
18
   4.44% (4 lượt)
20
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
31
   2.22% (2 lượt)
34
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
41
   3.33% (3 lượt)
42
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   2.22% (2 lượt)
47
   2.22% (2 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
52
   2.22% (2 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
59
   3.33% (3 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   2.22% (2 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   2.22% (2 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
69
   2.22% (2 lượt)
70
   2.22% (2 lượt)
73
   2.22% (2 lượt)
75
   2.22% (2 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
81
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   2.22% (2 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   2.22% (2 lượt)
96
   2.22% (2 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 11/02/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

18 4 Lần Tăng 1
06 3 Lần Không tăng
07 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Không tăng
59 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 5 Lần Tăng 1
41 5 Lần Không tăng
59 5 Lần Không tăng
69 5 Lần Không tăng
96 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

58 14 Lần Không tăng
59 11 Lần Không tăng
35 10 Lần Không tăng
41 10 Lần Không tăng
96 10 Lần Không tăng
06 9 Lần Tăng 1
15 9 Lần Không tăng
38 9 Lần Không tăng
73 9 Lần Tăng 1
81 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

06 (2 Ngày) (2 lần)
31 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85      28 lần
91      27 lần
72      22 lần
03      21 lần
43      17 lần
62      16 lần
01      15 lần
04      15 lần
80      15 lần
13      14 lần
22      14 lần
88      14 lần
17      13 lần
26      12 lần
95      12 lần
54      11 lần
57      11 lần
53      10 lần
05      9 lần
50      9 lần
51      9 lần
89      9 lần
21      8 lần
27      8 lần
32      8 lần
46      8 lần
56      8 lần
74      8 lần
82      8 lần
67      7 lần
71      7 lần
79      7 lần
86      7 lần
87      7 lần
98      7 lần
99      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 4
0 7 Lần 0
11 Lần 3
1 9 Lần 0
5 Lần 1
2 7 Lần 2
12 Lần 6
3 11 Lần 5
13 Lần 4
4 9 Lần 3
9 Lần 2
5 10 Lần 1
9 Lần 1
6 9 Lần 4
5 Lần 3
7 5 Lần 2
5 Lần 2
8 14 Lần 5
9 Lần 0
9 9 Lần 0