VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   2.22% (2 lượt)
02
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
05
   4.44% (4 lượt)
06
   1.11% (1 lượt)
08
   2.22% (2 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
10
   1.11% (1 lượt)
11
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
16
   1.11% (1 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
33
   1.11% (1 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
36
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
38
   1.11% (1 lượt)
41
   1.11% (1 lượt)
42
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
46
   2.22% (2 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   2.22% (2 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   2.22% (2 lượt)
56
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   2.22% (2 lượt)
62
   3.33% (3 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
70
   1.11% (1 lượt)
71
   1.11% (1 lượt)
72
   2.22% (2 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
77
   2.22% (2 lượt)
78
   1.11% (1 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
81
   1.11% (1 lượt)
82
   1.11% (1 lượt)
84
   2.22% (2 lượt)
86
   4.44% (4 lượt)
88
   2.22% (2 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
93
   1.11% (1 lượt)
95
   2.22% (2 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 23/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 4 Lần Không tăng
86 4 Lần Không tăng
31 3 Lần Không tăng
62 3 Lần Tăng 1
01 2 Lần Tăng 1
08 2 Lần Giảm 1
13 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Giảm 1
26 2 Lần Không tăng
43 2 Lần Không tăng
46 2 Lần Không tăng
49 2 Lần Không tăng
54 2 Lần Không tăng
60 2 Lần Tăng 1
72 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Giảm 1
79 2 Lần Tăng 1
84 2 Lần Tăng 1
88 2 Lần Không tăng
95 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

46 5 Lần Không tăng
86 5 Lần Không tăng
05 4 Lần Không tăng
19 4 Lần Không tăng
24 4 Lần Tăng 1
62 4 Lần Tăng 1
95 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

39 11 Lần Không tăng
46 11 Lần Không tăng
65 10 Lần Không tăng
63 9 Lần Không tăng
70 9 Lần Không tăng
79 9 Lần Không tăng
86 9 Lần Giảm 1
05 8 Lần Không tăng
08 8 Lần Không tăng
10 8 Lần Không tăng
11 8 Lần Giảm 1
23 8 Lần Không tăng
28 8 Lần Tăng 1
54 8 Lần Không tăng
78 8 Lần Không tăng
88 8 Lần Không tăng
95 8 Lần Không tăng
97 8 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

01 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

50      35 lần
99      23 lần
80      19 lần
34      17 lần
92      17 lần
94      16 lần
87      14 lần
32      13 lần
61      13 lần
15      12 lần
66      11 lần
18      10 lần
30      10 lần
75      10 lần
98      10 lần
17      9 lần
40      9 lần
45      9 lần
51      9 lần
52      8 lần
83      8 lần
20      7 lần
76      7 lần
85      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 4
0 6 Lần 1
9 Lần 4
1 8 Lần 2
10 Lần 3
2 8 Lần 0
7 Lần 1
3 10 Lần 1
9 Lần 1
4 8 Lần 2
8 Lần 3
5 9 Lần 2
6 Lần 0
6 13 Lần 3
12 Lần 3
7 7 Lần 3
8 Lần 0
8 11 Lần 3
5 Lần 1
9 10 Lần 5