VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Ninh Thuận

Tỉnh / TP: Dãy Số:
Từ Ngày: Đến Ngày:
     
Chọn tỉnh, nhập dãy số (đối tượng thống kê là một số nguyên từ 2 đến 4 chữ số), giới hạn thời gian từ ngày đến ngày và bấm "Xem thống kê" để truy vấn.

Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 17/05/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

71 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 1
05 3 Lần Không tăng
19 3 Lần Tăng 1
04 2 Lần Không tăng
07 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Không tăng
24 2 Lần Không tăng
25 2 Lần Không tăng
26 2 Lần Giảm 1
32 2 Lần Tăng 1
36 2 Lần Giảm 1
43 2 Lần Không tăng
46 2 Lần Không tăng
48 2 Lần Không tăng
51 2 Lần Không tăng
55 2 Lần Không tăng
58 2 Lần Tăng 1
60 2 Lần Không tăng
61 2 Lần Không tăng
64 2 Lần Không tăng
65 2 Lần Không tăng
70 2 Lần Tăng 2
79 2 Lần Giảm 1
98 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

43 5 Lần Giảm 1
45 5 Lần Không tăng
71 5 Lần Không tăng
03 4 Lần Không tăng
04 4 Lần Không tăng
19 4 Lần Tăng 1
33 4 Lần Không tăng
46 4 Lần Không tăng
49 4 Lần Tăng 1
60 4 Lần Giảm 1
75 4 Lần Tăng 1
78 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 11 Lần Giảm 1
33 11 Lần Không tăng
10 10 Lần Tăng 1
43 10 Lần Không tăng
53 10 Lần Không tăng
98 10 Lần Không tăng
05 9 Lần Không tăng
48 9 Lần Không tăng
58 9 Lần Tăng 1
75 9 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

19 (2 Ngày) (3 lần)
58 (2 Ngày) (2 lần)
75 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

37      20 lần
02      19 lần
74      18 lần
42      16 lần
28      15 lần
30      15 lần
73      15 lần
87      15 lần
08      14 lần
59      14 lần
95      14 lần
81      13 lần
00      12 lần
11      12 lần
20      10 lần
40      10 lần
39      9 lần
41      9 lần
50      9 lần
63      9 lần
67      9 lần
68      8 lần
80      8 lần
82      8 lần
83      8 lần
89      8 lần
29      7 lần
56      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 4 Lần 2
8 Lần 3
1 11 Lần 1
8 Lần 0
2 6 Lần 0
10 Lần 5
3 7 Lần 2
6 Lần 2
4 11 Lần 1
10 Lần 2
5 12 Lần 1
8 Lần 1
6 15 Lần 6
16 Lần 3
7 7 Lần 2
3 Lần 2
8 8 Lần 2
12 Lần 7
9 9 Lần 5