VÉ SỐ CHIỀU XỔ... chấm... Cơm !... - Mạng xổ số online - www.vesochieuxo.com

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ninh (theo lô)

00
   0.74% (1 lượt)
01
   0.74% (1 lượt)
02
   1.48% (2 lượt)
03
   0.74% (1 lượt)
05
   0.74% (1 lượt)
07
   1.48% (2 lượt)
08
   1.48% (2 lượt)
09
   2.22% (3 lượt)
10
   1.48% (2 lượt)
12
   0.74% (1 lượt)
13
   0.74% (1 lượt)
14
   2.22% (3 lượt)
16
   0.74% (1 lượt)
17
   1.48% (2 lượt)
18
   2.22% (3 lượt)
21
   0.74% (1 lượt)
22
   2.96% (4 lượt)
23
   1.48% (2 lượt)
25
   0.74% (1 lượt)
26
   0.74% (1 lượt)
27
   0.74% (1 lượt)
28
   2.22% (3 lượt)
29
   0.74% (1 lượt)
31
   0.74% (1 lượt)
32
   1.48% (2 lượt)
33
   0.74% (1 lượt)
34
   0.74% (1 lượt)
35
   0.74% (1 lượt)
36
   2.22% (3 lượt)
38
   1.48% (2 lượt)
39
   2.22% (3 lượt)
40
   0.74% (1 lượt)
41
   0.74% (1 lượt)
42
   0.74% (1 lượt)
43
   2.22% (3 lượt)
45
   0.74% (1 lượt)
46
   1.48% (2 lượt)
47
   0.74% (1 lượt)
48
   2.96% (4 lượt)
49
   0.74% (1 lượt)
50
   1.48% (2 lượt)
52
   2.96% (4 lượt)
53
   0.74% (1 lượt)
56
   0.74% (1 lượt)
57
   1.48% (2 lượt)
58
   0.74% (1 lượt)
60
   0.74% (1 lượt)
61
   2.22% (3 lượt)
62
   0.74% (1 lượt)
63
   0.74% (1 lượt)
64
   0.74% (1 lượt)
65
   5.19% (7 lượt)
69
   0.74% (1 lượt)
70
   0.74% (1 lượt)
71
   1.48% (2 lượt)
72
   0.74% (1 lượt)
73
   0.74% (1 lượt)
75
   1.48% (2 lượt)
81
   1.48% (2 lượt)
82
   1.48% (2 lượt)
84
   0.74% (1 lượt)
85
   0.74% (1 lượt)
86
   0.74% (1 lượt)
87
   2.22% (3 lượt)
88
   2.22% (3 lượt)
89
   1.48% (2 lượt)
90
   1.48% (2 lượt)
91
   1.48% (2 lượt)
92
   2.96% (4 lượt)
93
   0.74% (1 lượt)
95
   1.48% (2 lượt)
96
   1.48% (2 lượt)
97
   0.74% (1 lượt)
98
   1.48% (2 lượt)
99
   1.48% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 23/04/2019

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 7 Lần Không tăng
22 4 Lần Không tăng
48 4 Lần Tăng 2
52 4 Lần Tăng 1
92 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

65 10 Lần Không tăng
52 8 Lần Không tăng
14 6 Lần Tăng 1
32 6 Lần Không tăng
39 6 Lần Tăng 1
43 6 Lần Giảm 1
87 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

65 16 Lần Không tăng
32 14 Lần Giảm 2
52 14 Lần Tăng 1
75 14 Lần Không tăng
16 13 Lần Không tăng
14 12 Lần Tăng 1
49 12 Lần Không tăng
68 12 Lần Không tăng
71 12 Lần Tăng 1
87 12 Lần Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp :

39 (3 Ngày) (3 lần)
52 (3 Ngày) (3 lần)
02 (2 Ngày) (2 lần)
28 (2 Ngày) (2 lần)
48 (2 Ngày) (3 lần)
57 (2 Ngày) (2 lần)
71 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24      22 lần
11      14 lần
76      14 lần
19      11 lần
37      11 lần
67      11 lần
79      11 lần
04      10 lần
20      10 lần
66      10 lần
55      9 lần
68      9 lần
44      8 lần
77      8 lần
30      7 lần
59      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 4
0 11 Lần 2
13 Lần 3
1 15 Lần 4
14 Lần 2
2 21 Lần 2
15 Lần 4
3 11 Lần 0
12 Lần 1
4 6 Lần 3
12 Lần 4
5 15 Lần 1
12 Lần 1
6 10 Lần 0
11 Lần 6
7 16 Lần 9
16 Lần 4
8 18 Lần 4
16 Lần 0
9 12 Lần 4